Часті запитання

Що є Американський Інститут в Україні?

Американський Інститут в Україні (АІУ) є американською неприбутковою організацією, що фінансується з приватних джерел. Метою АІУ є висвітлення питань, що стосуються політики США стосовно України, і зокрема питань безпеки, а саме можливого приєднання України до Північноатлантичного Альянсу.

Яка мета АІУ?

АІУ прагне дати українцям більш аргументоване уявлення про різницю в поглядах серед самих американців з тим, щоб забезпечити кращу поінформованість учасників всенародного обговорення цього питання в Україні. Не дивно, що американські організації, які працюють в Україні, і багато з яких фінансується урядом США, пропагують політику уряду США, яка підтримує вступ України до НАТО у найближчому майбутньому. Однак це створює хибне враження в Україні, що американці мають єдину думку з цього питання. АІУ виступає проти заходів, що вживаються українськими органами влади, НАТО та урядом США, маніпулюючи громадською думкою українців та конституційними процесами для досягнення заздалегідь спланованого результату стосовно членства в НАТО.

Однак учасники заходів, що організовуються АІУ, можуть виражати власні погляди, які відрізняються один від одного. АІУ не несе відповідальності за осіб, що беруть участь в діяльності АІУ, і не обов’язково погоджується з їхніми поглядами.

Чи є АІУ лобістською організацією?

Ні. АІУ не здійснює будь-якої діяльності ні у США, ні за кордоном, для того щоб впливати на ухвалення законодавства чи прийняття адміністративних рішень. АІУ не здійснює будь-якої діяльності і не виступає спонсором будь-яких заходів (конференцій, круглих столів тощо) у Сполучених Штатах.

Чи є АІУ офіційною державною організацією?

Ні. АІУ не отримує, не залучає і не приймає кошти від будь-якого уряду.

Чи є АІУ членською організацією?

Ні. Проте громадяни можуть підписатися на розсилку електронних інформаційних повідомлень на Інтернет-сайті АІУ.

Які мови використовує АІУ?

АІУ у своїй діяльності використовує англійську, російську та українську мови. Проте не всі інформаційні та навчальні матеріали, що випускаються та розповсюджуються АІУ, а також не вся діяльність, що провадиться АІУ, буде здійснюватися всіма трьома мовами.

Чи АІУ пов'язаний з будь-якою політичною партією?

Ні. АІУ не підтримує і не має афілійованих зв’язків з будь-якою політичною партією у будь-якій країні. АІУ прагне побудувати конструктивний діалог, в якому погляди України будуть представлені всіма українськими партіями, соціальними рухами, професійними асоціаціями, мовами та регіонами. Учасники із США, України та інших країн, що беруть участь в діяльності АІУ, свідчать про різносторонність їхніх політичних, соціальних та особистих поглядів.

Чи АІУ працює виключно над питанням щодо НАТО?

Ні. На початковому етапі і в подальшому АІУ буде зосереджувати свою увагу на питанні приєднання України до НАТО, як на найбільш актуальному і потенційно небезпечному питанні щодо політики між Сполученими Штатами і Україною, яке впливає на відносини обох країн з країнами Європи, НАТО як організацією та Росією. В подальшій роботі АІУ може додатково висвітлювати інші теми стосовно відносин України з країнами Європи та організаціями такими, як Європейський Союз; а також може розглядати складні, актуальні в Україні питання, що стосуються політичної, соціальної, економічної, торговельної, фінансової, етнічної, релігійної, регіональної та мовної сфер. Проте питання НАТО є і буде залишатися в центрі уваги АІУ у найближчому майбутньому.

Чи має АІУ свою позицію щодо участі України в Комісії Україна-НАТО та програмі НАТО «Партнерство заради миру»?

АІУ по суті не має жодної позиції щодо такої участі. Однак АІУ виступає проти будь-яких заходів - що на сьогодні мають місце, - спрямованих на використання Комісії Україна-НАТО як прихованого Плану дій (ПДЧ) для сприяння вступу України до НАТО. З усією повагою АІУ пропонує до громадського обговорення українців питання про те, що на програми, дії та операції НАТО, які виходять за межі прямих оборонних потреб України, марно витрачаються національні ресурси, а це підриває фактичні інтереси як України, так і Сполучених Штатів. АІУ також ставить під сумнів цінність для національних інтересів України та Сполучених Штатів розміщення військових баз США і НАТО та проведення навчань в Україні.